Chào mừng quý khách đến với PHƯỢNG HOÀNG PHÁT

Set 5 đôi tất cao cổ  Sỉ=ctv= 64k/1 set 5 đôi

 • Mã sản phẩm: 019.07

Chọn màu

 • Màu 01
 • Màu 02
 • Màu 03
 • Màu 04
 • Màu 05
 • Màu 06
 • Màu 07
 • Màu 08
 • Màu 09
 • Màu 10

Chọn kích thước

Màu 01 -S
97 sản phẩm
Màu 01 -M
99 sản phẩm
Màu 01 -L
97 sản phẩm
Màu 01 -XL
99 sản phẩm
Màu 01 -Nguyên ri 4
100 sản phẩm
Màu 02 -S
99 sản phẩm
Màu 02 -M
100 sản phẩm
Màu 02 -L
99 sản phẩm
Màu 02 -XL
99 sản phẩm
Màu 02 -Nguyên ri 4
100 sản phẩm
Màu 03 -S
100 sản phẩm
Màu 03 -M
100 sản phẩm
Màu 03 -L
100 sản phẩm
Màu 03 -XL
100 sản phẩm
Màu 03 -Nguyên ri 4
100 sản phẩm
Màu 04 -S
100 sản phẩm
Màu 04 -M
100 sản phẩm
Màu 04 -L
100 sản phẩm
Màu 04 -XL
100 sản phẩm
Màu 04 -Nguyên ri 4
100 sản phẩm
Màu 05 -S
98 sản phẩm
Màu 05 -M
98 sản phẩm
Màu 05 -L
98 sản phẩm
Màu 05 -XL
100 sản phẩm
Màu 05 -Nguyên ri 4
100 sản phẩm
Màu 06 -S
100 sản phẩm
Màu 06 -M
99 sản phẩm
Màu 06 -L
100 sản phẩm
Màu 06 -XL
99 sản phẩm
Màu 06 -Nguyên ri 4
100 sản phẩm
Màu 07 -S
100 sản phẩm
Màu 07 -M
100 sản phẩm
Màu 07 -L
99 sản phẩm
Màu 07 -XL
99 sản phẩm
Màu 07 -Nguyên ri 4
100 sản phẩm
Màu 08 -S
100 sản phẩm
Màu 08 -M
98 sản phẩm
Màu 08 -L
98 sản phẩm
Màu 08 -XL
100 sản phẩm
Màu 08 -Nguyên ri 4
100 sản phẩm
Màu 09 -S
98 sản phẩm
Màu 09 -M
100 sản phẩm
Màu 09 -L
100 sản phẩm
Màu 09 -XL
99 sản phẩm
Màu 09 -Nguyên ri 4
100 sản phẩm
Màu 10 -S
100 sản phẩm
Màu 10 -M
98 sản phẩm
Màu 10 -L
99 sản phẩm
Màu 10 -XL
99 sản phẩm
Màu 10 -Nguyên ri 4
100 sản phẩm

Thông tin sản phẩm

019.07
Set 5 đôi tất cao cổ
 Chốt nốt đi các mẹ uii  giá tốt như này 
 sét 5đ luôn sét nào cũng xinh xẻo 
 Sz S: 0/1, M: 1/3,  L:  3/5,  XL:  6/8y
 Sỉ=ctv= 64k/1 set 5 đôi 
 Chốt 9h sáng ngày 1.9

Sản phẩm đã xem

Messenger
Zalo
Gọi ngay
Liên hệ