Chào mừng quý khách đến với PHƯỢNG HOÀNG PHÁT

ÁO CADIGAN NỮ BASSIC Si  75k

Mã sản phẩm: Z1507.036

Chọn màu

Z1507.036
Si  75k
Chốt 9h sáng 15.07.Qua hạn nhận mua liên tục.
✅ÁO CADIGAN NỮ BASSIC 
#119k/c , từ 2c #109k/. 

𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐚́𝐨 𝐂𝐃𝐆 𝐠𝐨𝐦 𝐜𝐚̉ 𝐭𝐢̉ 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐮̛́ 𝐮̛𝐧𝐠 . 𝐍𝐚̆𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐞𝐦 𝐠𝐨𝐦 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐡𝐨̛𝐧 𝟏 𝐜𝐡𝐮́𝐭 𝐯𝐢̀ 𝐰𝐞𝐛 đ𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐫𝐞̉ 𝐪𝐮𝐚́.  𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐞𝐧 đ𝐚𝐧𝐡 𝐦𝐢̣𝐧 𝐧𝐡𝐞̣ - 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐢 𝐧𝐡𝐚̃𝐨 

✅10 màu đánh số

Bảng size tham khảo
✔️ free sz <65kg

ÁO KHOÁC GIÓ NỮ  Sỉ 111K 

Mã sản phẩm: Z2607.049
Giá 111.000đ

ÁO LEN DỆT KIM  Sỉ 60K 

Mã sản phẩm: Z2607.040
Giá 60.000đ

ÁO MƯA NAM NỮ   Sỉ 104k

Mã sản phẩm: Z2607.039
Giá 104.000đ

ÁO GIỮ NHIỆT  Sỉ 130k

Mã sản phẩm: Z2607.032
Giá 130.000đ

ÁO CHỐNG NẮNG NỮ  Sỉ 120k

Mã sản phẩm: Z2607.030
Giá 120.000đ

ÁO KHOÁC DẠ TWEET  Sỉ 130K

Mã sản phẩm: Z2607.026
Giá 130.000đ

ÁO LEN UNIQLO  Sỉ 90k

Mã sản phẩm: Z2607.025
Giá 90.000đ