Chào mừng quý khách đến với PHƯỢNG HOÀNG PHÁT

Váy nữ

CHÂN VÁY JEAN KÈM QUẦN  Sỉ 140k

Mã sản phẩm: Z2607.029
Giá 140.000đ

Đầm đũi mát lịm  Sỉ 250k

Mã sản phẩm: Z2607.080
Giá 250.000đ

CHÂN VÁY MIDI KÈM BELT…  Sỉ 160K

Mã sản phẩm: Z2607.082
Giá 160.000đ

BST CHÂN VÁY ANGEL  Sỉ 145K

Mã sản phẩm: Z2607.065
Giá 145.000đ

CHÂN VÁY JEAN KÈM QUẦN  Sỉ 140k

Mã sản phẩm: Z2507.093
Giá 140.000đ

CHÂN VÁY ANGEL CHO NỮ Sỉ 165k

Mã sản phẩm: Z2507.075
Giá 165.000đ

VÁY LỤA CỔ TIM Sỉ 234k

Mã sản phẩm: Z2507.055
Giá 234.000đ

 VÁY SƠ MI BÉ GÁI Si 138k

Mã sản phẩm: K2407.002
Giá 138.000đ

VÁY THU ĐÔNG BÉ GÁI LITTLE MAVEN Si 80k

Mã sản phẩm: K2407.001
Giá 80.000đ

CHÂN VÁY XẾP LY BÉ GÁI Sỉ  96k

Mã sản phẩm: Z2407.018
Giá 96.000đ

CHÂN VÁY REN XẺ TÀ Sỉ 225k

Mã sản phẩm: Z2407.001
Giá 225.000đ

CHÂN VÁY NỮ DÁNG NGẮN Sỉ 80k

Mã sản phẩm: Z2307.074
Giá 80.000đ

CHÂN VÁY JEAN NỮ Sỉ 185k

Mã sản phẩm: Z2307.071
Giá 185.000đ

CHÂN VÁY VOAN QUỐC DÂN  Sỉ 135k

Mã sản phẩm: Z2207.096
Giá 135.000đ

CHÂN VÁY XẾP LY DÁNG DÀI Sỉ 145k 

Mã sản phẩm: Z2207.075
Giá 145.000đ

VÁY NỮ MÀU XANH Sỉ 233k/c

Mã sản phẩm: Z2207.005
Giá 233.000đ

VÁY MẶC NHÀ  Sỉ 155k/c

Mã sản phẩm: Z2207.017
Giá 155.000đ

 CHÂN VÁY JEANS DÁNG DÀI NỮ Sỉ 185k

Mã sản phẩm: Z2107.039
Giá 185.000đ

CHÂN VÁY XẾP LY CHỮ A Sỉ 112k

Mã sản phẩm: Z1907.073
Giá 112.000đ

CHÂN VÁY XẾP LY CHO NỮ Sỉ 120k

Mã sản phẩm: Z1907.044
Giá 120.000đ

CHÂN VÁY BÉ GÁI Si 85k

Mã sản phẩm: K1807.059
Giá 85.000đ

VÁY POLO ĐUÔI CÁ KUROMI Si 149k

Mã sản phẩm: K1807.052
Giá 149.000đ

VÁY 2 DÂY HOA

Mã sản phẩm: K1807.039
Giá 97.000đ

CHÂN VÁY NGẮN XẾP LY Sỉ 190k

Mã sản phẩm: Z1807.021
Giá 190.000đ

CHÂN VÁY JEAN NỮ Si 115k

Mã sản phẩm: Z1807.003
Giá 115.000đ

VÁY HÃNG CANVAUS Si 221k

Mã sản phẩm: Z1707.093
Giá 221.000đ