Chào mừng quý khách đến với PHƯỢNG HOÀNG PHÁT

Váy nữ

CHÂN VÁY CẠP CHUN  Si 158k

Mã sản phẩm: Z2704.128
Giá 158.000đ

CHÂN VÁY JEAN MỀM XẺ TRC  Si 120k

Mã sản phẩm: Z2704.012
Giá 120.000đ

VÁY NGỦ HỌA TIẾT NỮ Si 99k/c

Mã sản phẩm: Z2704.096
Giá 99.000đ

VÁY BƠI HOA NHÍ  Si 100

Mã sản phẩm: Z2704.076
Giá 100.000đ

ÁO HOẠ TIẾT CỔ YẾM Si 200k

Mã sản phẩm: Z2704.065
Giá 200.000đ

VÁY VOAN 2 LỚP Si 210

Mã sản phẩm: Z2704.063
Giá 210.000đ

VÁY XUÔNG HÃNG MOTIE  Si 140

Mã sản phẩm: Z2704.055
Giá 140.000đ

VÁY LANH QUẢNG CHÂU Si 89k

Mã sản phẩm: Z2704.001
Giá 89.000đ

Váy ngắn denim thêu hoa Si 135k/c

Mã sản phẩm: Z2604.093
Giá 135.000đ

ĐẦM SUÔNG SÁT NÁCH XẺ SAU Si 189k

Mã sản phẩm: Z2604.029
Giá 189.000đ

CHÂN VÁY ANGEL CẠP CHUN  Si 158

Mã sản phẩm: Z2604.030
Giá 158.000đ

VÁY NGỦ LỤA Si 110k

Mã sản phẩm: Z2504.090
Giá 110.000đ

SHORT UMI CẠP CAO  Si 88k

Mã sản phẩm: Z2504.143
Giá 88.000đ

VÁY SUÔNG XOẮN LƯNG Si 110k

Mã sản phẩm: Z2504.136
Giá 110.000đ

VÁY NỮ CỔ TRÒN THÊU HOA Si 205K

Mã sản phẩm: Z2504.131
Giá 205.000đ

CHÂN VÁY IN HOA ANGEL  Si 135k

Mã sản phẩm: Z2504.110
Giá 135.000đ

VÁY NỮ HỞ VAI  Si 120

Mã sản phẩm: Z2504.038
Giá 120.000đ

 VÁY CÁNH TIÊN DÁNG DÀI  Si 110

Mã sản phẩm: Z2504.037
Giá 110.000đ

VÁY NỮ Si 115k

Mã sản phẩm: Z2404.047
Giá 115.000đ

CHÂN VÁY ĐŨI Si 110k

Mã sản phẩm: Z2504.056
Giá 110.000đ

CHÂN VÁY TẦNG ANGEL Si 184k

Mã sản phẩm: Z2504.055
Giá 184.000đ

VÁY JEAN DENIM DÁNG DÀI Si 175k

Mã sản phẩm: Z2404.119
Giá 175.000đ

CV JEANS DÁNG DÀI XẺ TRƯỚC Si 185k

Mã sản phẩm: Z2404.115
Giá 185.000đ

VÁY CỔ ĐỨC KÈM ĐAI 240k/c

Mã sản phẩm: Z2404.092
Giá 240.000đ

VÁY NGỦ COTTON 2 DÂY  Si 139k/chiếc

Mã sản phẩm: Z2404.072
Giá 139.000đ