Chào mừng quý khách đến với PHƯỢNG HOÀNG PHÁT

Quần nam

QUẦN SHORT NAM HÃNG NELLY   Si 125k 

Mã sản phẩm: Z2607.099
Giá 125.000đ

QUẦN SHORT NAM LỬNG  Sỉ 118k 

Mã sản phẩm: Z2607.063
Giá 118.000đ

QUẦN NGỦ NAM Sỉ 38k/ 1 chiếc

Mã sản phẩm: Z2507.073
Giá 38.000đ

Quần short thể thao Sỉ  142k/ 1 sét 2c

Mã sản phẩm: Z2407.076
Giá 142.000đ

QUẦN SHORT NAM Sỉ  72k

Mã sản phẩm: Z2407.011
Giá 72.000đ

QUẦN JOGGER CHẤM BI Sỉ  119k

Mã sản phẩm: Z2407.009
Giá 119.000đ

QUẦN SHORT CHO NAM Sỉ 105k 

Mã sản phẩm: Z2207.012
Giá 105.000đ

QUẦN SHORT NAM Sỉ 105k 

Mã sản phẩm: Z2107.028
Giá 105.000đ

Quần nam jeans ngố Sỉ 195k

Mã sản phẩm: Z1907.029
Giá 195.000đ

QUẦN SHORT Si 162k

Mã sản phẩm: K1807.061
Giá 162.000đ

QUẦN ÂU CHO NAM Si 196k

Mã sản phẩm: Z1707.034
Giá 196.000đ

QUẦN JEANS NGỐ NAM NELLY Si  160k

Mã sản phẩm: Z1607.018
Giá 160.000đ

QUẦN JOGGER JEANSWEST Si  128k

Mã sản phẩm: Z1407.060
Giá 128.000đ

Quần short Si 71k

Mã sản phẩm: Z1407.006
Giá 71.000đ

QUẦN SHORT NAM  Sỉ  116k

Mã sản phẩm: Z1207.038
Giá 116.000đ

Quần jogger JEANSWEST Si  130k

Mã sản phẩm: Z1107.004
Giá 130.000đ

QUẦN SHORT THỂ THAO Si 80k

Mã sản phẩm: Z0907.019
Giá 80.000đ

QUẦN SHORT JEAN NAM   Si 170k

Mã sản phẩm: Z0807.040
Giá 170.000đ

QUẦN GIÓ TÚI HỘP MIANZHI  Si 158k 

Mã sản phẩm: Z0807.005
Giá 158.000đ

QUẦN SHORT NAM HÃNG NELLY  Sỉ 124k

Mã sản phẩm: Z0607.088
Giá 124.000đ

QUẦN GIÓ TÚI HỘP MIANZHI  Sỉ 160k

Mã sản phẩm: Z0607.050
Giá 160.000đ

QUẦN SOOC NAM NỘI ĐỊA Sỉ 120k

Mã sản phẩm: Z0307.097
Giá 120.000đ

QUẦN SHORT NAM LỤA Sỉ 80k

Mã sản phẩm: Z0207.068
Giá 80.000đ

QUẦN SHORT THỂ THAO Sỉ 109k

Mã sản phẩm: Z0107.032
Giá 109.000đ