Chào mừng quý khách đến với PHƯỢNG HOÀNG PHÁT

Ba lô

BALO THỜI TRANG  Si 115k

Mã sản phẩm: Z2804.011
Giá 115.000đ

TÚI DU LỊCH SIZE ĐẠI Si 120k

Mã sản phẩm: Z2804.006
Giá 120.000đ

BALO MINI CHO NỮ Si 110k

Mã sản phẩm: Z2704.017
Giá 110.000đ

BALO VUÔNG Si 160

Mã sản phẩm: Z2704.105
Giá 160.000đ

BALO NỮ  Si 124k

Mã sản phẩm: SP16452
Giá 124.000đ

BALO DA SALE   Si 170

Mã sản phẩm: Z2604.101
Giá 170.000đ

BALO LAPTOP CHUYÊN DỤNG ! Si 185

Mã sản phẩm: Z2604.087
Giá 185.000đ

BALO MINI CHO NỮ  Si 109

Mã sản phẩm: Z2604.008
Giá 109.000đ

Balo Haibite nội địa trung Si 145

Mã sản phẩm: Z2604.041
Giá 145.000đ

BALO MINI COLORFUL Si 150

Mã sản phẩm: Z2504.004
Giá 150.000đ

 BALO KÈM TÚI ĐỰNG BÚT Si 147k 

Mã sản phẩm: K2204.017
Giá 147.000đ

BALO THỂ THAO Si 120

Mã sản phẩm: Z2104.119
Giá 120.000đ

BALO TRUNG HỌC Si 157k/c ko kèm móc 

Mã sản phẩm: K2104.011
Giá 157.000đ

BALO CHỐNG GÙ Si 156k

Mã sản phẩm: K2004.004
Giá 156.000đ

BALO CHỐNG GÙ 3D CAO CẤP  Si 145k

Mã sản phẩm: K2004.001
Giá 145.000đ

BALO Si 130k

Mã sản phẩm: Z2004.037
Giá 130.000đ

BALO THÊU HOA Si 85k

Mã sản phẩm: Z1804.139
Giá 85.000đ

BALO CHỐNG GÙ Si 270k

Mã sản phẩm: K1904.017
Giá 270.000đ

BALO DÙ KUROMI sỉ 213k

Mã sản phẩm: K1804.050
Giá 213.000đ

BALO HÌNH THỎ 3D TẶNG HỘP BÚT Si 209

Mã sản phẩm: K1804.022
Giá 209.000đ

BALO THẮT NƠ  Si 135

Mã sản phẩm: Z1704.027
Giá 135.000đ

Balo da CARTELO Si 120

Mã sản phẩm: Z1704.023
Giá 120.000đ